Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Maturita z informatiky na ZŠ Lachova 1

Skuska-MartinaInformatika je ťažko skúšaný predmet. Niekedy veľmi obľúbený, občas zákerne „zabitý“, sem tam príťažlivý, veľmi často prekvapivý. Toľko aktivít rôznym smerom jej môžu závidieť hociktoré iné predmety.

My sme sa na hodine zamerali na maturitu z grafickej úpravy fotky. Nie, cieľom nebolo, aby sme vytvorili originálny bilboard. Chceli sme dosiahnuť zdanlivo jednoduchú vec. Aby sme sa vedeli sami učiť podľa tzv. tutoriálov (nebola to naša prvá hodina v danom programe na danú tému). Každý samouk vie odceniť tento spôsob sebavzdelávania.

Téma? Farebné zvýraznenie obrázka (fotky), cez ktoré preložíme svoj vlastný vodoznak ako znamenie našej tvorby.

Prichádzame do počítačovej miestnosti, zapíname počítače a sťahujeme zadanie. Ale, čo budem chodiť okolo horúcej kaše. Skúste si to sami (potrebujete program GIMP, ktorý je voľne dostupný). Nech sa páči.

Zadanie na vypracovanie skúšky z programu Gimp.

1. Otvor si vlastný (stiahnutý) obrázok v programe GIMP.

2. Podľa postupu na stránke vyfarbi určitú časť obrázka (klikni na odkaz):

http://sopusik.wordpress.com/2011/02/14/gimp-vyfarbenie-casti-obrazku/

3. Označkuj si svoje dielo podľa postupu (klikni na odkaz):

http://sopusik.wordpress.com/2011/05/17/gimp-vodoznak-na-obrazku/

 4. Ulož si svoju prácu vo formáte .jpg a odošli vypracované zadanie na adresu:

(recenzované autorom článku)

Darilo sa? Chcete sa pochváliť? Nie? Ale no tak. My sa tiež pochválime. Toto je naša tvorba:

Farebné zvýraznenie čb fotky s vodotlačou (klik)


Matematika pre život

Dnes sme sa s “kolegami” v mojej triede hrali na biznismenov. Aby sme v budúcnosti nenaleteli na prvú “najlacnejšiu” ponuku.  Šlo o to, rozhodnúť v daný moment, čo je pre nás najlepšie. Nešlo len o klasické počítanie zadanie- výsledok, ale uvedomiť si dôsledky svojho výberu, svojej voľby. Celý pokus sa skladal z dvoch príkladov zo života, kedy sme si v záhrade chceli vykopať jamu pre kúpený bazén a kúpiť najlacnejšiu čokoládu (obr.1)

V prvom prípade sa naša analýza skladala z troch častí. Ideme si kúpiť bazén, máme vybraté tri za rovnakú sumu, ale rôzna je cena, za ktorú nám prídu dané tri firmy vykopať jamu. Po výzve, ktorú firmu si zavoláme samozrejme deti reagovali, že tú najlacnejšiu. Potom sme ale vypočítali na základe veľkostí rôznych typov bazénov, akú jamu potrebujeme vykopať, teda koľko metrov kubických nám treba zaplatiť. Keďže jamy boli rozdielne, hneď sa verejná mienka poupravila a začala byť pre nás najzaujímavejšia ponuka s najmenšou jamou. Čo sme ale nečakali, po prepočítaní množstva odnesenej hliny za jednotlivé ceny firiem, sme prišli k tretej, pôvodne nezaujímavej možnosti. Prekvapivé, ale taký je život.

V podobnom duchu sa niesol prípad druhý, kedy sme si mali vybrať z troch rôznych čokolád, veľkostne i finančne odlišných. Samozrejme, už sme sa nenechali napáliť, naše odhady už boli opatrnejšie. Takže sme už dokázali usúdiť, že nie vždy sa oplatí to, čo na prvý pohľad vyzerá najlacnejšie, najväčšie a podobne.

My už vieme, že sa oplatí počítať :)

A tu sú naše oriešky- príklady, ktoré možno prekvapili

Obr.1: Príklady, ktoré nás prinútili zamyslieť sa, čo dokáže reklama


Hra namiesto písomky

Kvíz sme vymenili za strašidlo

Blíži sa koniec školského roka, naše (ale aj detské mozočky) finišujú, chŕlia zo seba posledné kvapky vedomostí, ktoré krvopotne zbierali celé predchádzajúce obdobie a snažia sa z posledných síl ešte prehovoriť do hodnotenia svojej práce v škole. Priznajme si, väčšina z nás to necháva tiež na poslednú chvíľu, na moment a tú strašnú vetu: „Bude ešte posledná písomka, máš šancu si to opraviť a dokázať, že si lepší ako tie známky.“ Áno, povie si dieťa, ktoré má záujem o zlepšenie. Ja mu/jej (cháp učiteľovi) dokážem, že musím mať lepšiu známku. Čo čert (a možno nikto zo zúčastnených strán) nechcel, práve v tejto chvíli, v rozhodujúcom okamihu, pod tlakom okolia a vysvedčenia, sa to nie a nie naučiť. Stres, zablokovaná hlava, strach. Nech už je príčina akákoľvek, nejde to. A preto by sme na tieto „záležitosti“ mali myslieť aj my, pedagógovia. Nie, nevravím, že známky dávať zadarmo, to nie. Len vymyslieť nejaký spôsob, aby deti nemali pocit, že budú postavené pred ťažkú skúšku, ktorá „rozhodne“ o všetkom. Priviesť ich k učeniu zábavným spôsobom, niečím, čo ich bude viac baviť, motivovať, kde samé deti budú chcieť poznať a vedieť viac. My s piatakmi sme sa o niečo podobné pokúsili.

obr1

Očakávania pred novou formou „opakovania“ boli rôznorodé.

Takmer polročné opakovanie geografie. Ako strašne to znie. Ale súťažnou, hravou formou televízneho kvízu sme to zvládli pomerne úspešne.

obr2

Pracovné prostredie súťaže.

O čo išlo? O jednoduchý program, ktorý v sebe obsahuje tematické okruhy a z každého okruhu viacero otázok ohodnotených bodmi podľa náročnosti. Deti samé si zvolia tému, aj hodnotu a tým aj náročnosť otázky, pričom zbierajú bodíky. Mali by ste vidieť ten zápaľ, každý človiečik sa chcel predviesť, že aj on vie odpoveď na tú ktorú otázku, badať bola aj ľútosť z toho, že toto učivo mi nejak ušlo, nebudem mať body, prečo som sa to lepšie neučil. O dramatické chvíle, kedy sa deti nahlas tešili z množstva získaných bodov, kedy sa obviňovali, že TY si mi poradil zlú odpoveď, kedy sa s hrdosťou pozerali na ostatných, ktorí odpoveď nevedeli, o takéto chvíle núdza nebola. Jednoducho nálada napriek tomu, že sme mali opakovanie množstva poznatkov, bola fantastická. Odpovedajúci chceli viac otázok, dlhšiu hodinu, jednoducho mali požiadavky, ktoré už v škole často nepočuť.

obr3

Nie, vôbec tie otázky neboli ľahké. Ale body chcel každý.

Čo ale prekvapilo aj mňa je, že pre daný softvér deti samé začali prinášať otázky s odpoveďami, aby sme ešte opakovali, rýchlo prebrali nové učivá, že sa budú učiť lepšie, aby získali viac bodov. Jednoducho slová, ktoré pedagogickej duši ulahodia viac, ako teplé chutné jedlo hladnému človeku. Napriek prvotným mojím nákladom, aj časovým aj so získavaním softvéru a učenia sa, bol to zážitok, ktorý budem veľmi rád a čo najčastejšie opakovať. A čo vy?